Dagelijks verkeren wij meerdere malen in een staat van 'heel lichte' hypnose en in de meeste gevallen zijn we ons hiervan zelfs niet bewust. Als we helemaal opgaan in een film, theaterstuk of boek kunnen we van die aard geconcentreerd worden, dat we ons helemaal inleven in de gebeurtenissen en vervolgens de emoties als het ware zelf ervaren.

In een staat van hypnose hebben we 'direct' contact met ons onderbewustzijn; daar ligt vast wie we werkelijk zijn en wat we voelen.

 

De feitelijke werking van hypnose kan uitgelegd worden door de hersenen te vergelijken met de werking van een computer.

Als de mens wordt geboren heeft hij/zij de beschikking over een basis besturingssysteem waarmee allerlei voor het leven belangrijke functies meteen en voornamelijk automatisch worden uitgevoerd. Het jonge kind start een leerproces door de interactie met mensen en gebeurtenissen in de directe omgeving en maakt hiervan heel actief gebruik van de zintuigelijke ervaringen (VAKOG = Visueel - Auditief - Kinesthetisch - Olfactorisch - Gustatorisch). Het kind neemt alle informatie direct op, zonder er kritisch en redenerend over na te denken.
 

In analogie met een computer zou je kunnen zeggen dat de mensen en de omgeving de hersenen van het kind bewust en onbewust programmeren waardoor het op latere leeftijd bepaalde reacties en gedragingen gaat vertonen. Gedurende de groei naar jong volwassene zal een kind zelf een kritisch en redenerend vermogen gaan opbouwen. Dit kritisch en redenerend vermogen is voor een deel bepaald door de informatie die het kind op jongere leeftijd heeft vastgelegd. Dit kritisch en redenerend vermogen kan vergeleken worden met een 'firewall' van een computer; het zal bepalen wat relevant is en wat niet en welke informatie belangrijk is voor het onderbewuste. Het kritisch en redenerend vermogen vervult belangrijke functies voor ons. Deze ‘firewall’ beschermt bij gevaar en zal ons onderbewuste razendsnel aanzetten tot actie. Het geeft signalen aan het onderbewuste hoe we met emoties of gebeurtenissen in onze omgeving kunnen omgaan.

 

Deze zogenaamde ‘firewall’ kan ons ook tegenwerken. Als we bijvoorbeeld willen stoppen met roken, dan is het eerder aangeleerde ‘rookgedrag’ zo sterk in ons onderbewuste vastgelegd (geprogrammeerd) dat de signalen van onze wilskracht vrijwel niet of gedeeltelijk door onze ‘firewall’ heen dringen, waardoor het erg moeilijk is om rookgedrag blijvend te elimineren.

Hier kan hypnose een belangrijke rol vervullen. Daar waar namelijk de wilskracht het aflegt tegen de macht van het onderbewuste kan hypnose onze ‘firewall’ of wel ons kritisch en redenerend vermogen tijdelijk omzeilen om aan het onderbewuste directe suggesties te geven waardoor het willen roken permanent kan worden aangepakt.

 

De kern van hypnose is dat het kritisch en redenerend vermogen tijdelijk 'gepasseerd' wordt, waardoor aanvaarbare suggesties direct door het onderbewuste kunnen worden opgenomen.

 

Hypnose wordt aangewend als een hulpmiddel op zich of als onderdeel van een bredere therapievorm. Het wordt heel actief gebruikt in de medische wereld, bij psychologische ondersteuning en verschillende vormen van coaching. Er gebeurt wereldwijd heel actief onderzoek om de verschillende effecten, en de werking van de therapeutische hypnose te onderzoeken om meer en meer het zelf genezend vermogen van het menselijk lichaam te ontdekken en te leren gebruiken. Dit is geen show, geen theater, geen duistere magie of hocus pocus hypnose. Weet dat alle hypnose, ‘zelfhypnose’ is; je moet het zelf willen en u heeft zelf volledig invloed op wat er in hypnose gebeurt!
Laat ons kortweg zeggen dat in staat van hypnose er sprake is van een ‘veranderd’ bewustzijn waarbij u de aandacht naar binnen richt op de innerlijke processen, beelden en ervaringen die je op zintuigelijke manier hebt "geprogrammeerd" in het onderbewustzijn. Uw creativiteit en uw probleemoplossend vermogen verhoogt, u bent meer vatbaar voor suggesties die de hypnose therapeut of u zichzelf geeft. U kan op een andere manier dan door ‘wilskracht’ uw voorop gestelde doelen bereiken. Voor de meeste mensen is hypnose een heel aangename en ontspannende ervaring.

 

Hypnobase is lid van volgende erkende beroepsverenigingen:
International Hypnose Register (IHR)    Internationaal Coaching Register (ICR)    Naturopathica    Belgische Shiatsu Vereniging