Shiatsu - letterlijk vingerdruk - is een traditionele Japanse drukpuntmassage. Shiatsu werkt in op het zelfherstellend vermogen van het lichaam en tracht het lichamelijk en mentaal evenwicht in het lichaam te herstellen of te behouden.

Een shiatsu-therapeut gebruikt de duimen, handpalmen, ellebogen, onderarmen en soms ook de knieën of voeten om druk uit te oefenen op de energiebanen (meridianen) in het lichaam. Hierdoor worden bepaade punten (tsubo’s) en zones in het lichaam geactiveerd of gesedeerd. Het doel van het uitoefenen van deze druk is om de doorstroming van de levensenergie (ki) door de meridianen van het lichaam te bevorderen.
Dit ter behoud of verbetering van de gezondheid, maar er kan ook heel gericht worden gewerkt om specifieke lichamelijke of geestelijke klachten te verlichten.

Door allerlei invloeden rondom ons zoals werk, stress, relaties, vermoeidheid enz... geraken we langzaam aan uit balans.

Door middel van Shiatsu kom je zowel geestelijk als lichamelijk weer terug in balans. Shiatsu is geen medische behandeling en vervangt deze ook niet. Ik stel geen diagnose en behandel geen ziekten. Indien u medische problemen heeft, dient u allereerst een arts te raadplegen. Vraag in dit geval aan uw arts of shiatsu voor uw medische situatie een probleem kan vormen.

Shiatsu is hoofdzakelijk een techniek die ernaar streeft het lichaam in optimale conditie te houden. Vandaar er ook vaak gesproken wordt van "Health Supporting" of het ondersteunen van de gezondheid. Bij shiatsu gaat men ervan uit dat gezondheid meer is dan het enkel uitblijven van ziekte, het is een algemeen welzijn op alle niveaus van de mens. Deze holistische aanpak staat centraal bij shiatsu. Bij shiatsu gaat het er om het gehele lichaam soepel en in evenwicht te houden en periodieke trajecten dragen daartoe bij.

Shiatsu heeft een positief effect op alle belangrijke lichaamsstelsels van de mens. Shiatsu verbetert de bloed -en lymfecirculatie en reinigt zo de weefsels en versoepelt het lichaam, reguleert de werking van het zenuw- en klierstelsel, verhoogt de weerstand van het lichaam. Shiatsu bevordert de natuurlijke energiestroom in het lichaam en harmoniseert het inwendige milieu. Er ontstaat meer evenwicht op niveau van de weefsels (spieren, pezen, bindweefsel of fascia,...) en de structuur (botten, gewrichten en ligamenten) maar ook op emotioneel en mentaal vlak.

Wetenschappelijk onderzoek in Japan toonde aan dat de specifieke technieken die worden toegepast bij shiatsu vooral werken op het parasympatisch deel van het autonoom zenuwstelsel dat rust en herstel brengt in het lichaam. Dit verklaart de zeer ontspannende effecten die kenmerkend zijn voor shiatsu.

Shiatsu kan verlichting brengen bij...

  • Spier- en gewrichtspijnen.
  • Nek- en schouderklachten
  • Lichamelijke spanningen en stress
  • Hoofdpijn al dan niet gerelateerd aan hormonale klachten
  • Vermoeidheid
  • Stress-gerelateerde klachten
  • Te veel of te weinig energie
  • Emotionele klachten

 

Wat mag je verwachten? 

Een shiatsubehandeling wordt gegeven op de grond: je ligt op een futon (dikke katoenen doek) met daarbovenop een bodycushion (speciaal massagekussen waarop je comfortabel kan liggen).

De behandeling wordt op de kledij gegeven. Je doet wel best losse, makkelijk zittende kledij aan. (sportkledij, Training, etc)
Je zal gevraagd worden afwisselend op je buik, je rug en soms ook op je zij te gaan liggen 

Een behandeling start met een kort gesprek waarbij de algemene gezondheidstoestand wordt besproken om tegenindicaties uit te sluiten en over je gevoel/klachten op dat moment. Ieder individu is uniek en de behandeling zal dan ook op jouw maat afgestemd worden 

De eigenlijke behandeling heeft dan een duurtijd van ongeveer 50 min. maar voor het volledige programma moet je minsten één uur voorzien.
Naast de massage wordt aandacht besteed aan voeding, lichaamsoefeningen, ademhalings- en ontspanningstechnieken.

 

Tarieven (geldig vanaf 01/01/2017)

     - Per shiatsu massage:       € 49,00

​     - 5-beurtenkaart:                 € 225,00

​     - 10-beurtenkaart:               € 420,00 (mag door meerdere leden van het zelfde gezin gebruikt worden)

 

 

 

Hypnobase is lid van volgende erkende beroepsverenigingen:
International Hypnose Register (IHR)    Internationaal Coaching Register (ICR)    Naturopathica    Belgische Shiatsu Vereniging