Art: 01. Het hoofddoel is, hypnose te zuiveren van fabeltjes, fictie, onwaarheden, misbruik en bedrog en op deze basis mensen te helpen hun welzijn te hervinden.

Art: 02. Het bevorderen van een positief gebruik ervan, door het kaf van het koren te helpen scheiden, zowel onder de moderne hypnose, de medische, de traditionele en de showhypnose.

geluk door hypnoseArt: 03. Wij houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam naar het holistisch mensbeeld, en stellen respect voor onze cliënten voorop.

Art: 04. Wij zullen steeds trachten het eigen bewustzijn van de cliënt bij een eventuele hypnosebegeleiding te betrekken om zo het verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelfregulerend systeem van zijn geest en lichaam optimaal te laten functioneren.

Art: 05. Wij trachten de samenwerking met alle hypnotiseurs, zowel traditionele, moderne, of medische therapeuten te bevorderen in het belang van de mensheid.

Art: 06. De vrije keuze van onze klanten moet voorop staan en gerespecteerd worden in alle opzichten en omstandigheden.

Art: 07. Wij verplichten ons tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies.

Art: 08. Wij respecteren dan ook steeds de van kracht zijnde wetgeving inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken: wij stellen geen diagnoses, verrichten geen medische handelingen en pretenderen niet dat hypnose de gezondheid kan/bevorderen. Hypnose kan wel het welzijn van de hulpzoekenden bevorderen en dat is dan ook onze enige betrachting.

Art: 09. Wij dragen er doorlopend zorg voor, dat alles wat verband houdt met hypnose, op een correcte manier bekendheid gegeven wordt en zullen alles in het werk stellen wat mogelijk is om het woord hypnose in ere te houden en daar geen andere bedekte namen voor te gebruiken of met zulke derden samen te werken.

Art: 10. Wij leggen er nogmaals de nadruk op dat wij de reguliere geneeskunde als basis beschouwen van de gezondheidszorg en dat onze hypnose therapeuten niet gemachtigd zijn om diagnoses te stellen of conclusies te trekken uit door medici gestelde diagnose.

Art: 11. Indien een medische diagnose erg twijfelachtig zou blijken te zijn of wij bewezen fouten of misbruiken zouden ontdekken, zullen wij de betrokken medici hiervan eerst op de hoogte brengen of de orde van geneesheren hiervan zo gauw als mogelijk op de hoogte brengen.

Art: 12. Zo voeren wij in geen enkel opzicht enige medische handeling uit tenzij iemand daar een wettelijke toelating, verplichting, of wettelijk erkend diploma voor heeft.

Art: 13. De eventueel door onze leden verzorgde handelingen zijn uitsluitend aanvullend en vervangen geen medisch voorgeschreven behandelingen of medicatie; samenwerking kan wel wenselijk zijn.

Art: 14. Wij verbinden ons ertoe geen placebo of andere kwak producten te verkopen van gelijk welke aard of oorsprong dan ook.

Art: 15. Op het einde van een hypnosebegeleiding van een persoon, hoe zwak de hypnose ook mag zijn geweest, verbinden wij ons ertoe deze volledig onafhankelijk te maken van de stem, klank, teken en van de begeleider als persoon op zichzelf!

Art: 16. Wij zullen gelijk welk misbruik van hypnose, gelijk van welke aard dan ook, eerst gezamenlijk onderzoeken en bij duidelijk bewijs of voldoende getuigenissen de desbetreffende hypnotherapeut onmiddellijk bannen van deze website en aangeven bij de bevoegde instanties.

Art: 17. Hypnose en publiek vermaak: Artikel 1 van de Belgische wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme verbiedt het ten tonele voeren van gehypnotiseerde personen. Geen enkel lid van Hypnobase zal zijn bekwaamheid aanwenden met publiek vermaak als doel.

Art: 18. Lezingen, voordrachten en demonstraties kunnen opvoedend zijn en klaarheid brengen voor de mensheid en worden aangemoedigd.

Art: 19. Wij zijn loyaal steunend, en rechtvaardig tegenover eerlijke collega's, en medici.

 

Certified Company Hypnotherapist by International Hypnotherapist Register
Proud Member of the National Guild of Hypnotists
Naturapathica
OHTC