Het is onze doelstelling om de best mogelijke service aan te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelenstellingen te bereiken, is het noodzakelijk om u te informeren van onze algemene voorwaarden:

 1. Hypnobase verbind zich ertoe alle beschikbare kennis en ervaring aan te wenden om u zo goed mogelijk te helpen bij het voorgelegde probleem. Van onze klant verwachten wij eveneens zijn/haar medewerking en motivatie tijdens het doorlopen van de therapie. Of u al of niet in hypnose gaat hangt van uzelf af. Indien u onze instructies precies opvolgt, gaat u ongetwijfeld in hypnose.
 2. De prijzen zijn per sessie en niet per uur. De meeste sessies nemen gemiddeld 60 à 90 minuten in beslag afhankelijk van de soort therapie.
 3. U kan niet in hypnose gaan: In dit geval zal u een forfait van € 50,00 aangerekend worden voor mijn gereserveerde tijd en reeds gedane moeite (hypnosetesten). Indien u dit niet betaalt ter plaatse, zal een factuur aangetekend worden verzonden.
 4. Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld onmiddellijk na de sessie
 5. Alle pakketten (vermageren, maagband, coaching, op maat) worden volledig en in éénmaal betaald ten laatste bij aanvang van de eerste sessie. Indien de klant op eigen initiatief en willekeur afziet van het verder verloop van de geboekte en betaalde sessies, is er geen recht op terug betaling van de resterende en niet-uitgevoerde sesies.
 6. Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert ten minste 48 uren op voorhand is hieraan geen kost verbonden. Een afspraak kan u zowel telefonisch als via email annuleren. U krijgt steeds een email ter bevestiging van de aangevraagde wijziging.
 7. Wie op een afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging is gehouden de sessie volledig te betalen. U ontvangt via BPost hiervoor een rekening op uw opgegeven adres. Bij gebrek aan betaling hiervan binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt het te betalen bedrag verhoogd met een administratieve kost van 75 euro. Tevens is een intrest van 25% op het openstaande bedrag verschuldigd.
 8. De medewerkers van Hypnobase zijn geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Geen van hen stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn gebaseerd op de in de Hypnose therapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Consulteer steeds uw arts betreffende de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen. Hypnose mag nooit ter vervanging gezien worden van noodzakelijke medische zorgen.
 9. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnose therapeut is in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De klant voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om onze klant te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij het individu zelf.
 10. Hypnobase haalt schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de klant over de gebruikte methodes (of resultaten, zie punt 7 hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, Hypnose therapie is een samenwerking tussen klant en hypnose therapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie, toewijding en de inspanning van de klant. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties, er kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als de klant deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.
 11. Zou er toch ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
   

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Hypnobase is lid van volgende erkende beroepsverenigingen:
International Hypnose Register (IHR)    Internationaal Coaching Register (ICR)    Naturopathica    Belgische Shiatsu Vereniging